Diensten

Hier vindt u onze commerciële, financiële en fiscale diensten

Commerciële diensten

De Rotterdamse Zaak biedt verschillende commerciële diensten aan voor de ondernemer in nood. Bij het uitvoeren van deze diensten wordt er met de ondernemer samengewerkt om zo tot het beste resultaat te komen.

Opstellen ondernemingsplan
Met een ondernemingsplan zet je op papier wat je verwacht dat de mogelijkheden zijn van het opzetten van je eigen onderneming. Hierbij is de samenwerking tussen u en de Rotterdamse Zaak van cruciaal belang. Wij zijn zowel adviseur als sparringpartner, maar uiteindelijk blijft het uw ondernemingsplan.
Opstellen acquisitieplan
Het verkopen van je product en/of dienst is één van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Laat nu juist de meeste ondernemers dit onderdeel het moeilijkst vinden om op papier te zetten. Wij van de Rotterdamse Zaak helpen u hierbij, zodat u meer rendement uit uw onderneming kunt halen.
Opstellen marketingplan
Een marketingplan beschrijft hoe je inspeelt op de markt met als doel een zo hoog mogelijk rendement. Door het schrijven van een marketingplan heb je een duidelijk beeld van de markt en haar behoeften en kun je beter inspelen op veranderingen. Wij van De Rotterdamse Zaak kunnen u helpen bij het vinden van de juiste cijfers en met het op de juiste manier verwerken van deze cijfers.
Opstellen markt- en omgevingsanalyse
Een omgevingsanalyse brengt factoren in kaart, die niet beïnvloedbaar zijn, maar waar rekening mee moet worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn het economisch klimaat, sociaal-culturele ontwikkelingen en veranderende wetten en regels. De Rotterdamse Zaak zal u helpen bij het vinden en filteren van de juiste gegevens.
Vergroten naamsbekendheid
Naamsbekendheid is veelal te krijgen via reclame, maar juist het krijgen van naamsbekendheid via vormen die geen (of veel minder) geld kosten is voor de kleine ondernemer aan te raden. Wat voor welke onderneming de ideale oplossing is, is moeilijk te zeggen, maar samen met ons gaan wij naar de perfecte manier zoeken voor u.
Opstellen concurrentie analyse
Het is verstandig om een concurrentieanalyse uit te voeren, ongeacht in wat voor markt je onderneming zich beweegt. In een groeiende markt wil je uiteraard meegroeien, en in een krimpende markt is het zaak om jouw cijfers op peil te houden. Door de concurrentie in de gaten te houden, kun je je kansen vergroten. Wij zullen u helpen bij het vinden en filteren van de juiste gegevens.
Opstellen bedrijfsdoelstellingen
Om een onderneming te kunnen sturen, moeten er duidelijke bedrijfsdoelstellingen aanwezig zijn. Deze bedrijfsdoelstellingen moeten goed en duidelijk geformuleerd worden. Ook moet duidelijk worden hoe deze doelstellingen behaald gaan worden. Samen met u gaan wij dit vraagstuk oplossen.

Financiële Diensten

De Rotterdamse Zaak biedt een aantal financiële diensten aan om ondernemers te helpen met het opstellen van financiële gegevens wanneer hij of zij niet meer de middelen heeft om dit te laten doen. Het is ons doel om er voor te zorgen dat de ondernemer ook leert om te gaan met een administratie, zodat de ondernemer zelf in de toekomst de boekhouding kan bijhouden.

Ordenen boekhouding
De administratie op orde brengen. Voor ondernemers is dit belangrijk en de allereerste stap voor het houden van een administratie. Wij van De Rotterdamse Zaak kunnen samen met u de administratie op orde brengen, zodat vervolgens de administratie verder uitgewerkt kan worden.
Opstellen investeringsplan
Een investeringsplan geeft je een overzicht van alle investeringen die je moet doen om effectief van start te gaan met je onderneming. Het zijn de uitgaven die je doet nog voordat je eerste klant binnenstapt. Samen met u gaan wij dit benodigde saldo berekenen, zodat u precies weet welk bedrag u nodig heeft.
Opstellen jaarrekening
Aan het eind van ieder boekjaar wordt de jaarrekening (Winst & Verlies rekening + Balans) opgesteld. Bij De Rotterdamse Zaak stellen wij samen met u de jaarrekening op. In overleg met de klant wordt het werk verdeeld en al het werk wordt meermaals gecontroleerd binnen ons bedrijf.
Opstellen liquiditeitsoverzicht
De liquiditeitsbegroting is een weergave van het banksaldo. In een liquiditeitsbegroting staan de ontvangsten en betalingen in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per maand, kwartaal. Op deze manier weet de ondernemer op welk moment extra financiën nodig zijn. Dit overzicht stellen wij voor u op wanneer u ons de benodigde gegevens verschaft.
Opstellen schuldenoverzicht
Met een schuldenoverzicht krijgt u inzicht in de totale hoogte van uw schulden en het aantal schuldeisers. Samen met u kunnen wij de schulden op een rij zetten en vervolgens een plan maken om deze schulden af te lossen.
Opstellen overzicht privé opnamen
In dit overzicht krijgt u inzicht in de totale privé opname die u in een bepaalde periode heeft gedaan. Dit overzicht stellen wij voor u op met de gegevens die u ons verstrekt, zodat de samenwerking optimaal wordt benut.

Fiscale Diensten

De Rotterdamse Zaak biedt een aantal fiscale diensten aan voor ondernemers. Na het opstellen van de financiële jaarstukken moet er vaak nog een aangifte omzet- of inkomstenbelasting worden opgesteld. De Rotterdamse Zaak biedt ondersteuning bij het opstellen van de IB- en OB-aangifte en het opstellen van bezwaar of verzoekschriften aan de belastingdienst.

Aangifte inkomstenbelasting
Als ondernemer moet u elk jaar aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Wij ondersteunen u bij het opstellen van deze aangifte.
Aangifte omzetbelasting
U moet als ondernemer per kwartaal of jaarlijks aangifte doen voor de omzetbelasting. Wij helpen u met het opstellen van deze aangifte.
Verzoekschriften/bezwaren
Bent u het niet eens met een opgelegde aanslag? Wij van De Rotterdamse Zaak ondersteunen u bij het opstellen van een bezwaarschrift. Ook als u een verzoek wilt indienen bij de Belastingdienst kunnen wij u hierin ondersteunen.
UA-44650760-1