top of page

Aangifte inkomsten- en omzetbelasting

  • 1 h
  • Kralingse Zoom

Service Description

Als ZZP'er ben je verplicht om jaarlijks aangifte te doen voor de inkomstenbelasting en btw-aangifte te doen voor de omzetbelasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting geef je op welk bedrag aan winst je hebt behaald in het voorgaande jaar. Hierbij kun je gebruik maken van diverse aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. De aangifte inkomstenbelasting moet uiterlijk op 1 mei van het jaar na het belastingjaar ingediend zijn, tenzij je uitstel hebt aangevraagd. Bij de btw-aangifte geef je op hoeveel omzet je hebt behaald in het voorgaande kwartaal. Hierbij moet je de verschuldigde btw berekenen en afdragen aan de Belastingdienst, of je krijgt btw terug als je meer hebt betaald dan je hebt ontvangen. De btw-aangifte moet uiterlijk op de laatste dag van de maand na afloop van het aangiftetijdvak ingediend en betaald zijn. Het is belangrijk om de aangiftes tijdig en correct in te dienen, om eventuele boetes en belastingrente te voorkomen. Het bijhouden van een goede boekhouding kan hierbij helpen en het is aan te raden om hierbij hulp te zoeken van een boekhouder of accountant.


Contact Details

  • De Rotterdamse Zaak, Kralingse Zoom, Rotterdam, Netherlands


bottom of page