top of page

Jaarrekeningen

  • 1 h
  • Kralingse Zoom

Service Description

Een jaarrekening is een financieel verslag dat aan het einde van het boekjaar wordt opgesteld en de financiële positie van een onderneming weergeeft. Ook ZZP'ers zijn verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Een jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op deze overzichten. De balans geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming op een bepaald moment. De winst- en verliesrekening laat zien wat de inkomsten en uitgaven van het bedrijf waren gedurende het boekjaar en wat het resultaat is. De toelichting geeft uitleg bij de cijfers en bevat vaak ook aanvullende informatie over de bedrijfsvoering. Als ZZP'er kan het opstellen van een jaarrekening in eerste instantie een uitdaging lijken. Echter, voor ZZP'ers geldt een vrijstelling voor het opstellen van een jaarrekening als zij onder een bepaalde omzet- en winstgrens blijven. Daarnaast kan een boekhouder of accountant de jaarrekening voor de ZZP'er opstellen en advies geven over de financiële positie van het bedrijf. Een goede jaarrekening kan inzicht geven in de winstgevendheid van de onderneming en kan dienen als basis voor het maken van strategische keuzes en het aangaan van samenwerkingen of financieringen.


Contact Details

  • De Rotterdamse Zaak, Kralingse Zoom, Rotterdam, Netherlands

    (010) 794 7017

    info@derotterdamsezaak.nl


bottom of page